piątek, 22 września 2017

Warheim - dokończenie Piesków Chaosu

Krótko. Pierwsze trzy pieski chaosu już pokazałem, pozostają jeszcze dwa. No to te dwa przedstawiam dzisiaj. Dodatkowo - zdjęcia całej piątki:)

Shortly - I've already presented first three chaos hounds and there are two more left. And I'd like to show these two today. Additionally - pics of whole five-dog squad:)
 

wtorek, 19 września 2017

Warheim - Grasanci Chaosu #1-2

Moim zdaniem, chociaż czterech bohaterów do mojej warheimskiej drużyny wyszło mi całkiem całkiem, to jednak w stronnikach tkwi wizualna siła tej paczki. Kolejna grupa to sama istota grasantów, czyli grasanci we własnych osobach:) Poskładałem swoich wojaków z elementów marauderów, resztek wojaków zarazy z "Avatars of War"/"Warthrone" i różnych innych drobnych elementów. W sumie szykuję ich pięciu (szósty będzie chorąży, ale jego, jako zwieńczenie bandy zostawiam na sam koniec). Ze stosowania zasady WYSISWYG w przypadku grasantów zrezygnowałem na rzecz urozmaicenia i nadania indywidualności każdemu jednemu ludkowi.
Dzisiaj pierwsza, ciężkozbrojna dwójka - Młotkowy i Gladiator.

I am quite content with how the heroes for my Warheim warband came out, I believe, however, that the henchmen make the best part of it, visually at least. The next group is the essence of Chaos Marauders - the Chaos Marauders themselves:) I put my warriors together using some parts from GW marauders, the leftovers from my "Avatars of War"/"Warthrone" warriors of pestilence set and some other various elements. I'm planning building five of them in total. The sixth will be the standard bearer but I'm leaving him for the very end. I've resigned of keeping the group in accordance with the WYSIWYG rule - I went for variety and giving each of the models some individual touch.
Today - the first two, both armed with great weapons. The Hammerer and the Gladiator.


piątek, 15 września 2017

Warheim - dokończenie Chaośniczych Wyrzutków

Skończyłem trzeciego wesołego wyrzutka. Do panów Pomarańczowego i Purpurowego dołącza Zielony. Drużyna zaczyna nabierać jakichś kształtów:)

I've finished the third of the forsaken. Mr. Orange and Mr. Purple are joined by Mr. Green. And the warband is slowly starting to look like a warband :)


wtorek, 12 września 2017

Warheim - Chaośnicze Wyrzutki

W teamie grasantów, jedną z możliwości przy zatrudnianiu stronników są wyrzutkowie, czy tam odrzuceni. I, w mojej opinii, stanowią opcję godną rozważenia, jeśli nie ze względu na potencjał i skuteczność, to z tytułu urozmaicenia, które do drużyny wnoszą. Moja interpretacja opiera się na lekko podkonwertowanych poxwalkersach, bo w Nottingham forsakenów już nie robią, niestety. Drugie niestety jest takie, że nie zdążyłem zrobić sensownych zdjęć, w związku z czym tymczasowo wrzucam poglądowe z ostatniego etapu malowania, które wieczorem podmienię na docelowe. Dziś dwaj wyrzutkowie - panowie Pomarańczowy i Purpurowy. Trzeci z nich - Pan Zielony, jest jeszcze w stadium nie godnym publicznej prezentacji ;)

Edit: Zdjęcia zostały zamienione na docelowe!

One of the henchmen options in Chaos marauders team are the forsaken. And I believe hiring them is a possibility worth considering. If not because of their effectiveness or potential, then for the variety they bring to whole warband. My version bases on slightly converted poxwalkers - unfortunately original forsaken models are no longer available. The other unfortunate thing is, I have not managed to make good pictures. Because of this I'm putting here what I have - photos showing the last stage of painting. I will replace it with the right pictures this evening. Today two of the forsaken - Mr. Orange and Mr. Purple. The third one, Mr. Green, needs some more attending to before public presentation ;)

Edit: The pictures have been replaced with the right ones!

Pan Pomarańczowy / Mr. Orange


piątek, 8 września 2017

Warheim - Pieski Chaosu

Jedną z opcji szybkich podgryzaczy w drużynie Grasantów są pieski. Można ich zwerbować maksymalnie piątkę. W związku z tym piątkę piesków sobie na turniej składam, choć pewnie i tak nie będę miał okazji, żeby nimi zagrać. Zobaczy się:) Dziś, z tej piątki, pierwsze trzy (pozostałe jeszcze rozgrzebane).

One of the fast attack options for Marauders warband are the hounds. Up to five can be recruited, so I am preparing five of them for the tournament, despite the fact that there will probably be no opportunity to field them. Well, we'll see:) Today, out of this five, the first three (the rest needs some more work).